Podatek od wymiany


Podatkiem od wymiany obciążany jest Wystawiający. Podatek jest potrącany od wartości punktowej, na jaką wyceniony był przedmiot w momencie zawierania transakcji. Wysokość podatku zależy od "progu podatkowego" przypisanego do Wystawiającego i może mieć wartość 10%, 5% lub 0%
Przykładowo, jeśli Wystawiającego obwiązuje 10-cio procentowa stawka podatkowa, to za oddanie przedmiotu wycenionego na 100 punktów na jego konto wpłynie 90 punktów (po potrąceniu 10 punktów podatku).

Jak obniżyć stawkę podatkową?

Domyślnie każdego nowo zarejestrowanego Użytkownika obowiązuje stawka podatkowa w wysokości 10%. Wystarczy jednak zweryfikować swoje dane osobowe, żeby obniżyć stawkę podatkową do 5%. Sprawdź jak zweryfikować swoje dane osobowe
Każdy Użytkownik, którego suma wartości oddanych przedmiotów przekroczy 25 000 punktów, jest bezterminowo zwalniany z obowiązku podatkowego - jego stawka podatkowa zmieniana jest na 0%.

Katalog przedmiotów