Weryfikacja danych osobowych


Na czym polega weryfikacja?

Weryfikacja danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres) polega na ich potwierdzeniu poprzez przelanie dowolnej kwoty na konto bankowe serwisu finta.pl. Jedynym warunkiem prawidłowego potwierdzenia danych osobowych jest zgodność danych nadawcy przelewu (właściciela konta bankowego) z danymi wprowadzonymi w serwisie.

Korzyści wynikające z weryfikacji

Podstawową korzyścią wynikającą z weryfikacji danych osobowych jest obniżenie stawki podatkowej Użytkownika z 10% do 5%. Dodatkowo profil Użytkownika zweryfikowanego będzie zawierał informację o tym, że jego dane osobowe zostały potwierdzone, co może być dodatkową zachętą dla Użytkowników chcących zamówić jego przedmioty.

Tylko Użytkownicy posiadający zweryfikowane konto mogą korzystać ze specjalnej akcji promocyjnej Zamawiaj za pół ceny.

Jak dokonać weryfikacji?

Aby potwierdzić swoje dane osobowe, wyślij przelew na dowolną kwotę nie mniejszą niż 1 zł ze swojego prywatnego konta bankowego na konto podane poniżej:

nazwa odbiorcy: Ingenii Adam Wawrowicz
bank odbiorcy: mbank
numer rachunku odbiorcy: 63 1140 2004 0000 3902 5617 2587

W tytule przelewu wpisz:

Weryfikacja danych Użytkownika [twój_login]

Pamiętaj, żeby w tytule przelewu wpisać nazwę użytkownika (login) używany w serwisie ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli cię zidentyfikować.

Kwota przelana przez Ciebie zostanie zamieniona na punkty zgodnie z zapisem w paragrafie 7 regulaminu serwisu, czyli każda przelana przez Ciebie złotówka zamieniona zostanie na 10 punktów.

Upewnij się, że dane takie jak imię, nazwisko, adres zameldowania właściciela konta, z którego będziesz wysyłał przelew są dokładnie takie, jak te wprowadzone w serwisie finta.pl.

Uwaga! Jeśli wykonasz przelew z innego konta lub poprzez zewnetrzną agencję albo Pocztę Polską, Twoje dane osobowe nie będą mogły zostać zweryfikowane.

Jeśli Twój adres korespondencyjny jest inny niż adres zameldowania, nadal możesz mieć zweryfikowane konto. To, co musisz zrobić, to wprowadzić dodatkowo adres korespondencyjny w swoim profilu (użyj opcji "Inny adres korespondencyjny" i wypełnij dane adresowe). Adres korespondencyjny może być dowolny i nie musi być zgodny z adresem głównym (tym, który podlega weryfikacji). Jeśli podany jest adres korespondencyjny, to właśnie ten adres będzie używany jako adres, na który mają być wysyłane zamawiane przedmioty.

Katalog przedmiotów