TABELA PROWIZJI I OPŁAT


Prowizja od transakcji

Od każdej Transakcji Usługodawca pobiera prowizję, pobierając z Konta Wystawiającego liczbę Punktów w następującej wysokości:
    a. Domyślnie - 10% Wartości Przedmiotu (wyrażonej w Punktach)
    b. Jeśli Wystawiający zweryfikował swoje dane (zgodnie z §7 Regulaminu) – 5% Wartości Przedmiotu (wyrażonej w Punktach)

Usługodawca nie pobiera Prowizji od Wystawiającego:
    a. jeśli suma wartości Przedmiotów, które były przedmiotem transakcji, wystawionych przez tego Wystawiającego, przekroczy 25000 punktów lub
    b. Wystawiający zarejestrował się w Portalu przed 29 listopada 2011 r.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawek Prowizji, o czym poinformuje Użytkowników w trybie zmiany Regulaminu. Nowe stawki obowiązują w stosunku do transacji zawartych po wejściu w życie nowych stawek Prowizji. W stosunku do transakcji zawartych przed datą wejścia w życie zmian obowiązują stawki poprzednie.

Odpłatne funkcje Portalu

Wyróżnienie Przedmiotu - opłata za wyróżnienie Przedmiotu pobierana jest w Punktach. Koszt wyróżnienia podawany jest zawsze przed potwierdzeniem operacji przez Użytkownika i może być zmienny. Jeśli Użytkownik nie posiada na swoim Koncie liczby Punktów wystarczającej do pokrycia kosztu wyróżnienia, wyróżnienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

Katalog przedmiotów